znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Kolejne edycje badań PIRLS i TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji projektu "Przygotowanie i realizacja
międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych", który jest
finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

IX spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021

W dniach 13-17 lutego 2023 roku w Amsterdamie odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021. W spotkaniu wzięli udział członkowie polskiego zespołu badania PIRLS, który funkcjonuje w ramach Zespołu Badań Międzynarodowych IBE.

Encyklopedia PIRLS 2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) opublikowało Encyklopedię PIRLS 2021.

Spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021

11 października 2022 roku odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie Zoom.

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego IEA

W dniach 2-6 października w Splicie odbyło się 63. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).

Wkrótce wyniki PIRLS 2021

W grudniu 2022 roku poznamy wyniki najnowszej edycji badania PIRLS – Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu.

Zakończyliśmy realizację terenową badania PIRLS 2021

W maju i czerwcu 2021 w szkołach przeprowadzone zostało badanie PIRLS. Uczniowie w specjalnie przygotowanych zeszytach odpowiadali na pytania dotyczące czytania, a także wypełniali ankietę na temat swoich doświadczeń czytelniczych. Kwestionariusze wypełniali również dyrektorzy szkół, nauczyciele języka polskiego i rodzice uczniów biorących udział w badaniu. Wypełnione i zebrane zeszyty były następnie kodowane przez zespół wyszkolonych koderów, a dane ze wszystkich narzędzi badawczych – wprowadzane do bazy.