znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Harmonogram badania PIRLS 2026

Przygotowania do realizacji I etapu badania w szkołach
marzec-maj 2025
Okienko testowe - realizacja I etapu badania
marzec-maj 2025
czerwiec 2025
Przekazanie wyników z I etapu badania PIRLS 2026 do międzynarodowego konsorcjum
czerwiec 2025
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
maj-czerwiec 2026
Okienko testowe – realizacja badania głównego w szkołach
maj-czerwiec 2026
lipiec 2026
Przekazanie wyników z badania głównego PIRLS 2026 do międzynarodowego konsorcjum
lipiec 2026
Analiza wyników, przygotowywanie raportu międzynarodowego i raportów krajowych
grudzień 2027
Publikacja wyników badania PIRLS 2026
grudzień 2027