znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Harmonogram badania PIRLS 2021

Przygotowania do realizacji I etapu badania w szkołach
2-15 marca 2020
Okienko testowe - realizacja I etapu badania
2-15 marca 2020
maj 2020
Przekazanie wyników z I etapu badania PIRLS 2021 do międzynarodowego konsorcjum
maj 2020
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
maj-czerwiec 2021
Okienko testowe – realizacja badania głównego w szkołach
maj-czerwiec 2021
lipiec 2021
Przekazanie wyników z badania głównego PIRLS 2021 do międzynarodowego konsorcjum
lipiec 2021
Analiza wyników, przygotowywanie raportu międzynarodowego i raportów krajowych
maj 2023
Publikacja wyników badania PIRLS 2021
maj 2023