znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

TIMSS – kontakt

logo-IBE-1024x214

Instytut Badań Edukacyjnych

Zespół Badań Międzynarodowych

Krajowy koordynator badania TIMSS 2023
Wioleta Dobosz-Leszczyńska

Inspektor ochrony danych
Patrycja Jurkowska