znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Międzynarodowe badania edukacyjne PIRLS i TIMSS

PIRLS i TIMSS to międzynarodowe badania edukacyjne zaprojektowane i prowadzone przez IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). IEA to organizacja działająca od ponad 50 lat jako niezależna sieć instytucji badawczych i rządowych. Prowadzi przekrojowe badania dotyczące osiągnięć w edukacji, w tym ponad 30 międzynarodowych badań porównawczych dotyczących m.in. takich dziedzin jak: matematyka i nauki przyrodnicze, czytanie, edukacja obywatelska, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształcenie nauczycieli.

Badania PIRLS i TIMSS
sprawdzają umiejętności uczniów
w czwartym roku nauki szkolnej.

Opierają się na podobnej metodologii, sprawdzają jednak różne umiejętności – PIRLS – osiągnięcia w czytaniu, TIMSS – w matematyce i przyrodzie. Polska uczestniczy w badaniu PIRLS od 2006 roku,
a w badaniu TIMSS – od 2011 roku. Obydwa badania wykorzystują wystandaryzowane narzędzia pomiarowe i realizowane są na dużych próbach losowych, pozwalających wnioskować o całej populacji czwartoklasistów.

Badanie PIRLS

Badanie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, czyli Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu) jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie. Badanie jest przeprowadzane co 5 lat, a jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji.

Badanie TIMSS

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study, czyli Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie. TIMSS sprawdza poziom wiedzy i rozumowania uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych.