znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Przykładowe zadania w badaniu PIRLS

Zeszyty testowe używane w badaniu PIRLS

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi zadaniami z badania PIRLS 2016. Badanie dotyczy uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej. W Polsce badanie zostało przeprowadzone w wersji papierowej, a uczniowie mieli dwie czterdziestominutowe sesje na przeczytanie tekstów i rozwiązanie zadań.

PYTANIA DO TEKSTÓW

Dodatkowe materiały dla nauczycieli do nauczania czytania oparte na tekście z badania PIRLS

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami z badania PIRLS 2016 wraz z omówieniem. Publikacja stanowi wsparcie dla nauczycieli i dostarcza pomysłów na lekcje. Wykorzystano w niej tekst „Kwiaty na dachu”, który pochodzi z badania PIRLS z 2016 roku.

PIRLS bada również jak uczniowie czytają teksty online

W 2016 roku w niektórych krajach badanie PIRLS przeprowadzano na komputerach. Pozwoliło to na wprowadzenie specjalnego, dodatkowego komponentu nazywanego ePIRLS. Ma on za zadanie zbadać jak uczniowie radzą sobie z czytaniem i rozumieniem tekstów, które można znaleźć w Internecie.

Teksty i zadania w ePIRLS są interaktywne i przedstawiają symulowane środowisko internetowe. Uczniowie mierzą się z tekstami dotyczącymi przyrody i spraw społecznych np. ochrony środowiska naturalnego. W 2016 w tej części badania udział wzięło 16 krajów, wśród nich niektóre kraje europejskie, takie jak: Dania, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Włochy. Komponent ePIRLS realizowany był także w edycji PIRLS 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami w języku angielskim prezentowanymi na międzynarodowej stronie projektu.

Przykładowe zadania ePIRLS
(ENG)