znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Harmonogram projektu TIMSS 2023

marzec-kwiecień 2022
Okienko testowe – realizacja I etapu badania
marzec-kwiecień 2022
maj 2022
Przekazanie wyników z I etapu badania TIMSS 2023 do międzynarodowego konsorcjum
maj 2022
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
kwiecień-maj 2023
Okienko testowe – realizacja badania głównego w szkołach
kwiecień-maj 2023
czerwiec-lipiec 2023
Przekazanie wyników z badania głównego TIMSS 2023 do międzynarodowego konsorcjum
czerwiec-lipiec 2023
Analiza wyników, przygotowywanie raportu międzynarodowego i raportów krajowych
grudzień 2024
Publikacja wyników badania TIMSS 2023
grudzień 2024