znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Wyniki badań TIMSS

RAPORT
TIMSS 2019

RAPORT
TIMSS 2015


PREZENTACJA
WYNIKÓW
TIMSS 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW
MATEMATYKA
TIMSS 2015

PREZENTACJA
WYNIKÓW
PRZYRODA
TIMSS 2015

INFORMACJA
PRASOWA
TIMSS 2015