znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Informacje dla uczestników badania PIRLS 2021

Na tej stronie uczestnicy badania mogą zapoznać się z opisem czynności przetwarzania danych przez międzynarodowego organizatora badań (IEA) oraz zespół badawczy w Polsce (IBE). Oprócz tego udostępniamy skróconą informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz Klauzulę informacyjną dla uczestników badania PIRLS 2021