znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Encyklopedia PIRLS 2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) opublikowało Encyklopedię PIRLS 2021.

Dokument jest zbiorem charakterystyk poszczególnych systemów edukacyjnych, podstaw programowych i programów nauczania czytania krajów biorących udział w badaniu. Został opracowanych przez Krajowych Koordynatorów Badania PIRLS 2021. Informacje znajdujące się w encyklopedii pozwalają na interpretację wyników badania PIRLS 2021 w szerokim kontekście. Osobny rozdział poświęcono wpływowi pandemii COVID-19 na realizację badania.

Encyklopedia dostępna jest pod adresem: https://pirls2021.org/encyclopedia/

Oprócz zestawień porównawczych encyklopedia zawiera rozdziały poświęcone poszczególnym krajom. Rozdział o Polsce autorstwa Krajowej Koordynatorki Badania w Polsce, Joanny Kaźmierczak znajduje się pod adresem: https://pirls2021.org/poland/

Decyzją IEA, związaną z pandemią COVID-19 i opóźnieniami w analizie wyników badania, upowszechnienie wyników badania PIRLS 2021 odbędzie się w pierwszej połowie 2023 roku. Szczegóły dotyczące terminu upublicznienia wyników badania zostaną podane wkrótce.