znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Badanie główne TIMSS w szkołach

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2022/2023 zakończyliśmy realizację badania głównego TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w 150 szkołach w całej Polsce.

Ankieterzy firmy Danae odwiedzali szkoły od końca kwietnia do prawie połowy czerwca 2023 roku. Ponad 4800 uczniów klas IV miało okazję odpowiadać na pytania z matematyki i przyrody, a także wypowiedzieć się w ankiecie dotyczącej nauczania tych przedmiotów w szkole. Badanie po raz pierwszy przeprowadzone było na komputerach.

W badaniu brali udział również nauczyciele i dyrektorzy wylosowanych szkół, a także rodzice uczniów biorących udział w badaniu. Ponad 500 nauczycieli i 150 dyrektorów wypełniło kwestionariusz dotyczący pracy w szkole, nauczania przyrody i matematyki. Na pytania ankiety odpowiadali również rodzice uczniów wylosowanych do badania.

Zebrane w ramach badania dane posłużą do przygotowania raportu porównawczego i stworzenia rekomendacji, które pomogą dyrektorom i nauczycielom doskonalić proces nauczania matematyki i przyrody. Międzynarodowy raport z wynikami badania wszystkich krajów biorących udział w projekcie zostanie opublikowany w grudniu 2024 roku. W tym samym terminie, w którym międzynarodowe konsorcjum odtajni wyniki międzynarodowe, zostanie również opublikowany polski raport z badania uwzględniający specyfikę nauczania tych przedmiotów i poziom umiejętności polskich uczniów na tle innych krajów.