znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021

11 października 2022 roku odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie Zoom.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z 61 krajów biorących udział w badaniu. Polskę reprezentowali członkowie polskiego zespołu badania PIRLS – Joanna Kaźmierczak (krajowy koordynator badania), Krzysztof Bulkowski (kierownik ds. przetwarzania danych) oraz Wojciech Rafałowski (członek zespołu PIRLS).

Celem spotkania było omówienie przygotowań do upowszechnienia wyników badania PIRLS 2021. Część spotkania poświęcono omówieniu zagadnień techniczno-metodologicznych związanych z badaniem (przedstawienie analiz, które wykonało międzynarodowe konsorcjum, omówienie realizacji próby oraz analiz zastosowanych w celu porównywalności wyników badania pomiędzy krajami realizującymi badanie w wersji papierowej i komputerowej).

Istotnym punktem spotkania było przedstawienie sposobu upowszechnienia wyników badania. Pandemia spowodowała liczne przesunięcia i wymusiła zmiany w stosunku do pierwotnych harmonogramów w niektórych krajach biorących udział w tej edycji badania PIRLS. Polska przeprowadziła badanie główne w pierwotnie zakładanym okienku testowym.

W 13 krajach realizacja badania była znacznie opóźniona, dotyczyło to również krajów naszego regionu (Litwa, Łotwa, Węgry), a w 3 krajach badanie musiało odbyć się rok później czyli wiosną 2022 roku (Anglia, Iran, Izrael). W wyniku decyzji konsorcjum kraje zostały podzielone na 2 grupy odpowiadające terminom realizacji badania: fala 1 – kraje, które zrealizowały badanie w pierwotnie zakładanym terminie, w tym Polska (pierwsza połowa roku 2021) oraz fala 2 – kraje, które zrealizowały badanie w drugiej połowie roku 2021.

Spotkanie zakończono zapowiedzią międzynarodowej prezentacji wyników, która odbędzie się 13 grudnia 2022 roku oraz przedstawieniem działań informacyjno-upowszechniających wyniki badania PIRLS 2021 zaplanowanych przez międzynarodowe konsorcjum.