znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego IEA

W dniach 2-6 października w Splicie odbyło się 63. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).

IEA koordynuje na poziomie międzynarodowym badania: PIRLS, TIMSS, ICCS oraz kilka innych badań, w których Polska nie bierze udziału.

W spotkaniu udział wzięli: Michał Sitek – przedstawiciel IBE na Zgromadzenie Ogólne, Joanna Kaźmierczak – koordynator krajowy badania PIRLS 2021, Olga Wasilewska – koordynator krajowy badania ICCS 2022, członek zespołu badania TIMSS 2023.

Na spotkaniu przedstawiono kluczowe informacje dotyczące badań ICCS, TIMSS i PIRLS prowadzonych przez IBE, istniała możliwość dyskusji i zgłaszania problemów – zarówno na oficjalnym forum, jak i w bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami konsorcjów badawczych i krajowymi koordynatorami badań w innych krajach. Jest to szczególnie istotne z perspektywy problemów, które pojawiły się w czasie realizacji badań oraz zmian w harmonogramach badań z powodu pandemii COVID-19.

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem wyników badania PIRLS 2021 kluczowe były także sesje dotyczące wyników badania i planowanych działań upowszechniających. Spotkanie pozwoliło także na uzyskanie informacji o przyszłych działaniach IEA, w szczególności kolejnych cyklach badań i ich formacie.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.iea.nl/news-events/ga/63rd-iea-general-assembly-meeting