znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Kolejne edycje badań PIRLS i TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji projektu "Przygotowanie i realizacja
międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych", który jest
finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Badanie główne TIMSS w szkołach

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2022/2023 zakończyliśmy realizację badania głównego TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w 150 szkołach w całej Polsce.

Wyniki PIRLS 2021 w mediach

Przedstawiciele zespołu badawczego PIRLS 2021 i szerzej Zespołu Badań Międzynarodowych wzięli aktywny udział w upowszechnianiu informacji na temat badania PIRLS i jego wyników w edycji 2021.

Badanie główne TIMSS

17 kwietnia rozpoczęła się w Polsce część główna międzynarodowego badania TIMSS 2023. 150 szkół z całej Polski bierze udział w przedsięwzięciu, które pozwoli zmierzyć poziom umiejętności matematycznych i przyrodniczych polskich czwartoklasistów.

Szkolenie ankieterów – badanie TIMSS 2023

W kwietniu przeprowadzone zostało szkolenie ankieterów, którzy będą realizować badanie TIMSS w szkołach. Ankieterzy i asystenci odwiedzą 150 szkół w całej Polsce, organizując sesje badawcze z uczniami wylosowanych klas czwartych.

IX spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021

W dniach 13-17 lutego 2023 roku w Amsterdamie odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021. W spotkaniu wzięli udział członkowie polskiego zespołu badania PIRLS, który funkcjonuje w ramach Zespołu Badań Międzynarodowych IBE.