znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Badanie główne TIMSS

17 kwietnia rozpoczęła się w Polsce część główna międzynarodowego badania TIMSS 2023. 150 szkół z całej Polski bierze udział w przedsięwzięciu, które pozwoli zmierzyć poziom umiejętności matematycznych i przyrodniczych polskich czwartoklasistów.

Od kwietnia do czerwca w Polsce przeprowadzana będzie terenowa część badania, do którego przygotowania rozpoczęły się już w 2021 roku. Dziesięciolatkowie biorący udział w badaniu będą rozwiązywać zadania w formie cyfrowej, a także odpowiadać na pytania ankiety. W badaniu wezmą również udział rodzice uczniów, dyrektorzy i nauczyciele z wylosowanych szkół.