znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Szkolenie ankieterów – badanie TIMSS 2023

W kwietniu przeprowadzone zostało szkolenie ankieterów, którzy będą realizować badanie TIMSS w szkołach. Ankieterzy i asystenci odwiedzą 150 szkół w całej Polsce, organizując sesje badawcze z uczniami wylosowanych klas czwartych.

Zakres szkolenia obejmował demonstracyjną sesję i ćwiczenie pracy z aplikacjami, na których uczniowie będą rozwiązywać zadania.