znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Międzynarodowe spotkanie krajowych koordynatorów badania TIMSS 2023

Na przełomie lutego i marca w Pradze odbyło się 6 spotkanie Krajowych Koordynatorów Badania TIMSS 2023. Było to pierwsze spotkanie w formule stacjonarnej, które odbyło się w ramach przygotowań do realizacji rozpoczętych już w 2021 roku.
Główna część międzynarodowego spotkania, w którym uczestniczyło pond 200 przedstawicieli krajowych zespołów realizujących badanie TIMSS, była poświęcona pracom nad kluczami kodowymi do zadań z matematyki i przyrody. Część zadań wykorzystywanych w badaniu TIMSS będzie oceniana przez krajowe zespoły koderskie i dyskusja nad ostatecznym kształtem kluczy, a także szczegółowe szkolenie liderów kodowania, jest jednym z istotnych elementów badania zapewniających wysoką jakość i porównywalność wyników.
 
Spotkanie zostało zorganizowane przez krajowy zespół realizujący badanie TIMSS w Czechach i było pierwszym stacjonarnym spotkaniem w ramach badania TIMSS po pandemii.