znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Rozpoczynamy realizację badania głównego PIRLS 2021 w szkołach

Zespół badania PIRLS 2021 serdecznie dziękuje dyrektorom szkół podstawowych wylosowanych do realizacji badania głównego PIRLS 2021 za wyrażenie zgód na udział szkół w badaniu i życzliwe podejście do przeprowadzenia badania w czasie trwającej pandemii.

Realizacja badania będzie miała miejsce w IV klasach 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju od 10 maja do 18 czerwca 2021 roku. W każdej wylosowanej szkole udział w badaniu weźmie jeden lub dwa wylosowane oddziały klasy czwartej, w zależności od liczby oddziałów w danej szkole. Uczniowie z wylosowanych oddziałów będą proszeni o przeczytanie tekstów i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia i interpretacji oraz wypełnienie prostej ankiety na temat ich doświadczeń czytelniczych. Całe badanie odbędzie się jednego dnia i potrwa około 3 godzin lekcyjnych. O wypełnienie ankiety będzie też proszony dyrektor szkoły, nauczyciele języka polskiego w wylosowanych oddziałach oraz rodzice badanych uczniów.
Badanie zostanie przeprowadzone przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o i odbędzie się w wersji papierowej.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa badanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, według starannie przygotowanych wytycznych zgodnych z zaleceniami GIS i procedurami CKE dotyczącymi przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii. Ministerstwo Edukacji i Nauki ze względu na rangę badania PIRLS stworzyło możliwości prawne do przeprowadzenia tego badania w szkole również w okresie, w którym nauka uczniów realizowana jest zdalnie.