znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

VI spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 1–4 marca 2021 roku odbyło się szóste spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie Zoom.

W spotkaniu wzięło udział ponad 180 osób z 61 krajów biorących udział w badaniu. Polskę reprezentowali członkowie polskiego zespołu badania PIRLS – Joanna Kaźmierczak (krajowy koordynator badania), Krzysztof Bulkowski (kierownik ds. przetwarzania danych) oraz Kinga Białek (ekspertka w zakresie języka polskiego).

Spotkanie było poświęcone szkoleniu liderów kodowania oraz szczegółowej analizie zasad oceniania odpowiedzi na pytania otwarte w badaniu głównym PIRLS 2021. Omówiono na nim układ klucza kodowego i zasady posługiwania się nim, a także techniczne i administracyjne aspekty procesu kodowania odpowiedzi na pytania otwarte. Szczegółowo omawiano zasady przyznawania punktów (kodów) w poszczególnych zadaniach, które będą użyte w badaniu głównym. Elementem warsztatu były również ćwiczenia z kodowania przykładowych odpowiedzi uczniów z krajów anglojęzycznych.

Ze względu na pandemię koronawirusa badanie jest w tej chwili realizowane tylko w niektórych krajach uczestniczących w projekcie. Część spotkania poświęcono na omówienie sytuacji pandemicznej w poszczególnych rejonach świata i na to, jak ta sytuacja wpływa na realizację badania. W chwili obecnej 12 spośród 61 krajów zdecydowało się na przesunięcie przeprowadzenia badania w terenie na terminy późniejsze.

W Polsce realizację badania przesunięto na koniec roku szkolnego 2020/2021. Obecnie trwa rekrutacja szkół wylosowanych do udziału w badaniu.