znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Badanie główne PIRLS 2021

W styczniu 2021 r. polski zespół badania PIRLS 2021 rozpoczyna rekrutację szkół do badania głównego, które odbędzie się wiosną. W badaniu głównym weźmie udział 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju. Do badania przystąpią uczniowie klas IV z wylosowanych szkół.
Będziemy kontaktować się mailowo i telefonicznie z dyrektorami szkół, które zostały wylosowane do udziału w badaniu głównym PIRLS 2021. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa badanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Mamy nadzieję, że wiosną szkoły zostaną otwarte a dyrektorzy szkół wyrażą zgodę na przeprowadzenie badania w swoich szkołach.