znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Encyklopedia TIMSS 2019

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych - IEA opublikowało Encyklopedię TIMSS 2019.

Dokument jest zbiorem charakterystyk poszczególnych systemów edukacyjnych, podstaw programowych i programów nauczania matematyki i przyrody krajów biorących udział w badaniu. Został opracowanych przez krajowych koordynatorów badania TIMSS 2019. Informacje znajdujące się w encyklopedii pozwalają na interpretację wyników badania TIMSS 2019 w szerokim kontekście. Rozdziały encyklopedii poświęcone poszczególnym krajom, łącznie z Polską, dostępne są pod poniższym linkiem:

https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/encyclopedia/index.html