znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Ogłoszenie wyników badania TIMSS 2019

W dniu 8 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 zostaną ogłoszone wyniki badania TIMSS 2019. Z powodu pandemii koronawirusa ogłoszenie wyników będzie miało formę online. W tym dniu polski zespół badania TIMSS ogłosi również wyniki dla Polski oraz opublikuje krajowy raport z badania.

W listopadzie 2020 roku, przed ogłoszeniem wyników badania opublikowana zostanie „Encyklopedia TIMSS 2019”. Są to opracowane przez koordynatorów krajowych charakterystyki poszczególnych systemów oświatowych, podstaw programowych i programów nauczania, co pozwala na interpretację wyników badań w szerszym kontekście.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.