znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 3-6 sierpnia 2020 roku odbyło się piąte spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021, organizowane przez IEA.

Spotkanie pierwotnie planowane było w Warszawie, ale ze względu na stan epidemii zostało przeniesione na formę on-line. Przedmiotem spotkania było omówienie wyników badania pilotażowego, w szczególności skupiono się na parametrach dotyczących poszczególnych zadań. Wyjaśniono wątpliowości dotyczące opracowanych na podstawie krajowych danych – zbiorów, przeprowadzono dyskusję na temat wyboru ostatecznej wersji tekstów literackich i informacyjnych, a także zadań do badania głównego 2021. Omówiono również ostateczną wersję kwestionariuszy, które zostaną użyte w badaniu. Konsorcjum podsumowało stan przygotowań do realizacji badania głównego.