znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Pilotaż badania PIRLS 2021

Od 2 do 20 marca 2020 roku zaplanowano realizację badania pilotażowego PIRLS 2021 w 30 szkołach podstawowych z terenu województw: wielkopolskiego i małopolskiego.

Badanie udało się przeprowadzić w 19 szkołach. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa i decyzja dotycząca zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach na terenie całego kraju uniemożliwiła kontynuowanie realizacji badania w Polsce. Decyzją konsorcjum międzynarodowego badanie pilotażowe nie będzie kontynuowane. Zebrane dotychczas dane w Polsce posłużą do przeprowadzenia przez konsorcjum międzynarodowe analiz niezbędnych do przygotowania materiałów do badania głównego.