znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Kolejne edycje badań PIRLS i TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji projektu "Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych", który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Głównym celem projektu jest dostarczenie wiarygodnych danych, analiz i rekomendacji istotnych z perspektywy monitorowania i poprawy jakości oraz skuteczności polityki i praktyki edukacyjnej w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży.

W ramach projektu przeprowadzone będą m.in kolejne edycje
badań międzynarodowych PIRLS 2026 i TIMSS 2027.

Więcej o projekcie:

https://ibe.edu.pl/index.php/pl/opis-przygotowanie-realizacja-miedzynarodowych-badan-edukacyjnych