znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Wyniki PIRLS 2021 w mediach

Przedstawiciele zespołu badawczego PIRLS 2021 i szerzej Zespołu Badań Międzynarodowych wzięli aktywny udział w upowszechnianiu informacji na temat badania PIRLS i jego wyników w edycji 2021.

Ogólnoświatowe badanie umiejętności czytania – PIRLS 2021. Polscy uczniowie w światowej czołówce

„Świetny wynik osiągnęli polscy czwartoklasiści w międzynarodowym badaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu. Polska, wraz z Finlandią, zajmuje 5. miejsce w świecie. Jest to najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej. To niewątpliwy sukces polskiej oświaty, nauczycieli, uczniów i rodziców” – wyjaśnia Joanna Kaźmierczak, Krajowa Koordynatorka Badania w Polsce.

IX spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021

W dniach 13-17 lutego 2023 roku w Amsterdamie odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021. W spotkaniu wzięli udział członkowie polskiego zespołu badania PIRLS, który funkcjonuje w ramach Zespołu Badań Międzynarodowych IBE.

Encyklopedia PIRLS 2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) opublikowało Encyklopedię PIRLS 2021.