znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację do badania umiejętności matematycznych i przyrodniczych

Wiosną tego roku w 150 szkołach podstawowych w całej Polsce uczniowie czwartych klas będą mieli okazje wziąć udział w kolejnej edycji międzynarodowego badania TIMSS.

Badanie TIMSS jest organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadzenie badania. Badanie TIMSS analizuje poziom wiedzy i rozumowania uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych.

Do badania nie można się zgłosić. Tylko wylosowane placówki będą mogły wziąć w udział w badaniu i otrzymają szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i przebiegu tego przedsięwzięcia w ich szkole.

Po raz pierwszy w Polsce w badaniu głównym TIMSS czwartoklasiści będą rozwiązywać zadania na komputerach. Specjalnie przygotowany sprzęt i aplikacje umożliwią sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zadaniach, które będą rozwiązywali również uczniowie z ponad 60 krajów z całego świata.

Trzymamy kciuki za naszych czwartoklasistów!