znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Rozpoczynamy realizację badania PIRLS 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację kolejnej edycji badania PIRLS. Pilotaż badania odbędzie się wiosną 2020 roku a badanie główne wiosną 2021 roku.