znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 2-7 grudnia 2018 roku w Tajpei odbyło się drugie spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021, organizowane przez IEA.

Udział wzięła w nim Joanna Kaźmierczak – koordynator krajowy badania PIRLS 2021. Głównym celem spotkania było przygotowanie wstępnej wersji pytań do wybranych wcześniej tekstów. Koordynatorzy krajowi pracowali w kilkuosobowych zespołach, które w kolejnych dniach opracowywały wiązki zadań do tekstów. Każda grupa miała do opracowania zadania do 4 tekstów, do 2 literackich i 2 informacyjnych. Zadania te następnie podlegają ocenie specjalnej grupy roboczej powołanej przez konsorcjum i część z nich, często po ulepszeniach lub zmianach, zostanie użyta w badaniu pilotażowym.