znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników badania PIRLS 2021

PIRLS to międzynarodowy projekt naukowy, którego głównym celem jest badanie i porównywanie systemów edukacyjnych uczestniczących w nim krajów. W badaniu PIRLS nie dokonuje się oceny uczniów, rodziców, nauczycieli czy dyrektorów, szkół, gmin lub województw. Możliwe jest natomiast porównywanie systemów edukacyjnych uczestniczących krajów oraz badanie zależności pomiędzy efektami edukacji a innymi obszarami, np. stylami nauczania czy klimatem szkoły.

W badaniu PIRLS przetwarzamy dane osobowe, zarówno te o charakterze identyfikacyjnym, jak i osobowopoznawcze. Stosujemy przy tym rygorystyczne procedury mające na celu ochronę prywatności osób badanych. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które wyznaczają zasady przetwarzania danych osobowych. W oddzielnym dokumencie znajduje się rejestr czynności przetwarzania danych, które będą wykonywane w trakcie realizacji projektu. W tym dokumencie znajdują się też informacje o celach przetwarzania poszczególnych rodzajów danych osobowych.

Ograniczenie celu przetwarzania danych oraz minimalizowanie zbierania danych: dane identyfikacyjne przetwarzane są tylko w celu prawidłowej realizacji badania.

Ograniczenie przechowywania danych: po etapie realizacji terenowej badania dane osobowe niezbędne na tym etapie realizacji będą usunięte, a zbiory – zanonimizowane.

Integralność i poufność: komputery, na których pracujemy, są zabezpieczone hasłami. Pliki zawierające dane osobowe przesyłane są za pomocą bezpiecznych łączy internetowych (protokoły https oraz sftp), materiały papierowe przechowywane są „pod kluczem”, a wszyscy uczestniczący w realizacji projektu podpisują klauzule poufności danych i są szkoleni w zakresie ochrony danych.

Działanie zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste. Zespół odpowiedzialny za realizację badania w IBE oraz w firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przestrzega rygorystycznych zasad etycznych, metodycznych i metodologicznych. Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości osób, które są zainteresowane projektem PIRLS.

Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Osobowe dane identyfikacyjne zbierane są przez Instytut Badań Edukacyjnych w celu zapewnienia najwyższych standardów metodologii badań edukacyjnych. Podstawą przetwarzania danych na etapie rekrutacji oddziałów, przygotowania materiałów badawczych oraz zbierania danych jest interes publiczny.

Po co zbieramy dane identyfikacyjne? Użycie danych identyfikacyjnych umożliwia skuteczną i bezbłędną dystrybucję materiałów testowych. Później imiona i nazwiska są usuwane, a zbiory anonimizowane.