znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników badania TIMSS 2023

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) to międzynarodowy, cykliczny program pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów. Wyniki TIMSS nie służą ocenie poszczególnych uczniów, szkół czy województw. Możliwe jest natomiast porównywanie różnych systemów edukacyjnych oraz badanie zależności pomiędzy umiejętnościami a innymi obszarami, np. doświadczeniami szkolnymi lub strategiami uczenia się.

W badaniu TIMSS przetwarzamy dane osobowe zarówno te o charakterze identyfikacyjnym, jak i osobowopoznawcze. Użycie danych identyfikacyjnych umożliwia skuteczną i bezbłędną dystrybucję materiałów testowych. Po realizacji badania imiona i nazwiska są usuwane, a zbiory anonimizowane. 

Stosujemy przy tym rygorystyczne procedury mające na celu ochronę prywatności osób badanych. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które wyznaczają zasady przetwarzania danych osobowych. W oddzielnym dokumencie znajduje się rejestr czynności przetwarzania danych, które będą wykonywane w trakcie realizacji projektu. W tym dokumencie znajdują się też informacje o celach przetwarzania poszczególnych rodzajów danych osobowych.

Ograniczenie celu przetwarzania danych oraz minimalizowanie zbierania danych: dane identyfikacyjne przetwarzane są tylko w celu prawidłowej realizacji badania.

Ograniczenie przechowywania danych: po etapie realizacji terenowej badania dane osobowe niezbędne na tym etapie realizacji będą usunięte, a zbiory – zanonimizowane.

Integralność i poufność: komputery, na których pracujemy, są zabezpieczone hasłami. Pliki zawierające dane osobowe przesyłane są za pomocą bezpiecznych łącz internetowych (protokoły https oraz sftp), materiały papierowe przechowywane są w zamkniętych pomieszczeniach, a wszyscy uczestniczący w realizacji projektu podpisują klauzule poufności danych po odbyciu szkoleń z zakresu ochrony danych.

Działanie zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste. Zespół odpowiedzialny za realizację badania w IBE przestrzega rygorystycznych zasad etycznych, metodycznych i metodologicznych. Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości osób, które są zainteresowane badaniem TIMSS.

Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a osobowe dane identyfikacyjne zbierane są w celu zapewnienia najwyższych standardów metodologii badań edukacyjnych. Podstawą przetwarzania danych na etapie losowania uczniów, przygotowania materiałów badawczych oraz na etapie zbierania jest interes publiczny.