Harmonogram projektu TIMSS 2019

marzec-kwiecień 2018
Okienko testowe - realizacja I etapu badania
marzec-kwiecień 2018
maj 2018
Przekazanie wyników z I etapu badania TIMSS 2019 do międzynarodowego konsorcjum
maj 2018
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
kwiecień-maj 2019
Okienko testowe – realizacja badania głównego w szkołach
kwiecień-maj 2019
czerwiec-lipiec 2019
Przekazanie wyników z badania głównego TIMSS 2019 do międzynarodowego konsorcjum
czerwiec-lipiec 2019
Analiza wyników, przygotowywanie raportu międzynarodowego i raportów krajowych
grudzień 2020
Publikacja wyników badania TIMSS 2019
grudzień 2020